Skip to Content
Sign In
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 5085/QĐ-BCĐ Quyết định (Số:5085/QĐ-BCĐ) về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm huyện Bố Trạch 30-10-2018 Nguyễn Hữu Hồng
2 1994/KH-UBND Kế hoạch (Số:1994/KH-UBND) về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Bố Trạch năm 2019 16-11-2018 Nguyễn Hữu Hồng
3 1942/UBND Công văn (Số:1942/UBND) về tăng cường kiểm tra, ngăn chặn phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trong mùa mưa, bảo 06-11-2018 Nguyễn Ngọc Tuấn
TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 CỰ NẪM

Địa chỉ: Thôn Trung Nẫm, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0918872273. Email: th_so1cunam@quangbinh.edu.vn

Website: thso1cunam.edu.vn