Skip to Content
Sign In

GS Hồ Ngọc Đại: Đổi mới giáo dục phải từ nhu cầu "thực" của học sinh

14-03-2019

GS Hồ Ngọc Đại: Đổi mới giáo dục phải từ nhu cầu "thực" của học sinh

Môn Lịch sử trong sách giáo khoa mới sẽ thay đổi như thế nào?

14-03-2019

Môn Lịch sử trong sách giáo khoa mới sẽ có nhiều thay đổi từ cấp tiểu học đến THPT. Việc tích hợp nội môn ở cả 3 cấp là điểm mới nhất.

Thủ tướng mong có nhiều ý kiến đóng góp cho đổi mới giáo dục

14-03-2019

Thủ tướng mong có nhiều ý kiến đóng góp cho đổi mới giáo dục

TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 CỰ NẪM

Địa chỉ: Thôn Trung Nẫm, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0918872273. Email: th_so1cunam@quangbinh.edu.vn

Website: thso1cunam.edu.vn