Skip to Content
Sign In

Hôm nay, 19-1, Bộ Giáo dục công bố dự thảo chương trình môn học mới

14-03-2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, chiều nay, ngày 19-1, Bộ sẽ chính thức công bố dự thảo chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Triển khai xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới

14-03-2019

Triển khai xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới

Chỉ triển khai mô hình dạy học VNEN nếu đủ điều kiện

14-03-2019

Chỉ triển khai mô hình dạy học VNEN nếu đủ điều kiện

TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 CỰ NẪM

Địa chỉ: Thôn Trung Nẫm, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0918872273. Email: th_so1cunam@quangbinh.edu.vn

Website: thso1cunam.edu.vn