Skip to Content
Sign In

Môn Vật lý mới sẽ chuyển dần sang tiếp cận năng lực học sinh

14-03-2019

Môn Vật lý mới sẽ chuyển dần sang tiếp cận năng lực học sinh

Thừa hơn 40.000 giáo viên khi dạy chương trình giáo dục phổ thông mới

14-03-2019

Thừa hơn 40.000 giáo viên khi dạy chương trình giáo dục phổ thông mới

Chương trình giáo dục mới: Bỏ kiến thức thừa, xóa nội dung lắt léo

14-03-2019

Chương trình giáo dục mới: Bỏ kiến thức thừa, xóa nội dung lắt léo

TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 CỰ NẪM

Địa chỉ: Thôn Trung Nẫm, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0918872273. Email: th_so1cunam@quangbinh.edu.vn

Website: thso1cunam.edu.vn